Menu

Training op maat

Wilt u de kennis van uw medewerkers vergroten, zodat zij expert worden? De Co-Smederij biedt trainingen op maat. Hieronder vindt u enkele mogelijkheden. Trainingen combineren kan ook. 

 

1. Netwerkend werken

Hoe bouw je een duurzaam netwerk op en hoe hou je dat vitaal? Hoe zorg je dat individuele belangen worden erkend en er ook gezamenlijke belangen worden geformuleerd? Deelnemers gaan in eigen cases aan de slag met het bouwen van een duurzaam netwerk. 

 

2. Conceptontwikkeling met cocreatie

Hoe ontwikkel je gezamenlijk een concept? Hoe betrek je anderen daarbij en hoe versterk je elkaar? Hoe werk je het concept uit tot een concreet en onderbouwd plan? Deelnemers leren hoe ze via brainstormen gezamenlijk een idee uitwerken en tot een concept uitbouwen. 

 

3. Vraaggericht werken en segmenteren op leefstijlen

Hoe toets je of een product of dienst aansluit bij de vraag van toekomstige gebruikers? Hoe zet je leefstijlsegmentatie daarbij in?  En hoe ontwikkel je een marketingstrategie? Deelnemers  brengen de vraag van hun markt in kaart, leren hoe ze social media in kunnen zetten, bouwen een marketingstrategie op en werken deze uit tot een uitvoeringsplan.

 

4. Procesmanagement

Het realiseren van nieuwe ideeën met veel partijen en een complexe besluitvorming is geen sinecure. Een goede procesmanager is essentieel. Hoe betrek je relevante partijen? Hoe kom je tot gezamenlijke belangen? Hoe werk je samen en welke rol neemt de procesmanager in? Hoe hou je het overzichtelijk en kom je tot tussentijdse beslismomenten?

 

Aan de hand van een eigen case leren de deelnemers bovenstaande vragen te beantwoorden.  

 

5. Creatief begeleiden van groepssessies

Hoe faciliteer je een groepsbijeenkomst om bijvoorbeeld ideeën te verzamelen, concepten te bouwen, voorstellen te toetsen of belangen bij elkaar te brengen? Deelnemers oefenen verschillende methodes die een facilitator in kan zetten.


‘Werken aan een gezonde samenleving doe je samen.’
De Co-Smederij
Burg. Martenssingel 37
2806 CM Gouda
info@co-smederij.nl
Projecten

Het Omgevingskwartier
De Groene Sportschool