Menu

Procesmanagement / omgevingsmanagement

U heeft ambities of een visie die u wilt laten uitwerken in een vernieuwend aanbod of in (her)ontwikkeling van een gebied. Interactie en samenwerking met gebruikers, andere vakdisciplines of andere organisaties vindt u hierbij erg belangrijk. De Co-Smederij voert de verkenning, uitwerking en realisatie voor u uit via een transparant en creatief proces. Ook kunnen we het omgevingsmanagement van een gebiedsontwikkeling verzorgen. Daarbij werken we graag in teams met medewerkers van uw organisatie én met belanghebbenden samen. Zo borgen we het proces en de kwaliteit van uw nieuwe producten en diensten. 

 

Dit levert de Co-Smederij voor u op:

 

1. Verkenningsfase: een vernieuwend concept of verkenning kansen initiatief

De Co-Smederij verkent wat mensen beweegt,  brengt inzicht en overzicht in wat mensen en organisaties verbindt en hoe dit kan bijdragen aan uw doelstellingen én aan die van relevante belanghebbenden. De Co-Smederij toetst ideeën voor vernieuwing aan de vraag, maakt inzichtelijk wie initiatieven wil nemen en brengt kansen, randvoorwaarden, belemmeringen, oplossingen en financieringsopties in kaart.

Dit leidt dit tot een concept waarin vernieuwende ideeën zijn uitgewerkt, inclusief ontwikkelperspectief en beknopte businesscase of projectbegroting.

 

2. Een breed gedragen uitvoeringsplan

De Co-Smederij werkt, samen met de organisaties die een bijdrage aan het vernieuwende aanbod of gebiedsontwikkeling willen leveren, aan een helder uitvoeringsplan of ontwerp met draagvlak. Hierin is een businesscase uitgewerkt, inclusief raming van kosten en opbrengsten en  toetsing in de markt.

 

3. Uitvoering met helder procesmanagement

De Co-Smederij begeleidt volgens een heldere projectaanpak met duidelijke beslismomenten de realisatie van het uitvoeringsplan. Van initiatief/verkenningsfase tot en met uitvoering en evaluatie.  Een goede samenwerking en afstemming met de betrokken organisaties is hierbij onmisbaar.

 

De Co-Smederij kan één of meer van deze diensten leveren. Aan u de keus.

‘Werken aan een gezonde samenleving doe je samen.’
De Co-Smederij
Burg. Martenssingel 37
2806 CM Gouda
info@co-smederij.nl
Projecten

Het Omgevingskwartier
De Groene Sportschool