Menu

Anderen over de Co-Smederij

Aanbevelingen op het Linkedin-profiel van Nelleke den Boon:

 • "Nelleke weet door haar energieke aanpak veel te bereiken.
  Ze houdt iedereen scherp en betrokken en heeft er voor gezorgd dat meer dan zeven partijen in dit project participeren."
  Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap
  (Programma Natuur & Gezondheid)


  Samenwerkingsprogramma tussen Zuid-Hollands Landschap, Dunea, Florein, Florence, MPPG, Parnassia, IVN en gemeente Den Haag. Verkenning, procestrekker, programmacoördinatie.
 • "Nelleke definieert en realiseert nieuwe innovatieve concepten en weet daarbij belanghebbenden te enthousiasmeren en samen te brengen." Marc Beets, programmamanager Balance
  (Beachsportvoorzieningen Hotspot Brouwersdam)


  Concept en realisatie 3 Beachsportvoorzieningen Brouwersdam + gebruiksprogramma. Ontwikkeld ism ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.
 • "Nelleke weet met haar enthousiasme en expertise partijen om tafel te krijgen en aan het project te verbinden." Stefan Poot, projectleider Balance
  (Gebiedsontwikkeling Johannapolder)


  Ontwikkeling i.s.m. gebiedsorganisaties en gemeente. Heeft geleid tot ontwikkelplan, nieuwe voorzieningen in het gebied, financiering met subsidies en een nieuw financieringsmodel en input voor nieuw bestemmings- en beeldkwaliteitsplan.
‘Werken aan een gezonde samenleving doe je samen.’
De Co-Smederij
Burg. Martenssingel 37
2806 CM Gouda
info@co-smederij.nl
Projecten

Het Omgevingskwartier
De Groene Sportschool